EU oznake guma

Prema EU regulativi (EC) No 1222/2009 od 01. Studenog 2012., sve gume koje se prodaju unutar Europske unije trebaju imati službenu EU oznaku za gume. Ova oznaka sadrži 3 informacije:

POTROŠNJA GORIVA
A (najmanja potrošnja) do G (najveća potrošnja)

DRŽANJE NA MOKROJ CESTI
A (najkraći zaustavni put) do G (najduži zaustavni put)

NIVO BUKE
1 crtica (najtiše)   |   2 crtice (srednje)   |   3 crtice (najglasnije)

 

 

Opširnije:

EU oznake ocjena testiranja guma

eu oznaka gumeNova EU oznaka gume daje važne informacije o sigurnosti gume i njezinom utjecaju na okoliš. Slično energetskoj oznaci s kućanskih aparata, EU oznaka gume olakšava usporedbu u odnosu na prianjanje na mokrim cestama, potrošnju goriva i razinu buke.

 

Položaj EU oznake gume

Nove gume moraju imati na samoj gumi EU tabelu od studenog 2012., obično u obliku naljepnice na samoj gumi.

 

 

 

UŠTEDA GORIVA

Kako guma štedi gorivo?

Gume koje štede gorivo trebaju manje energije za okretanje. Guma koja se lakše kotrlja treba manje goriva jer se manje energije troši na trenje i toplinu.

ekonomičnost gume
Kako se ocjenjuje ušteda goriva?

Ušteda goriva ima ocjenu od A do G (na bojom označenoj skali).
A (zeleno) = najviša ocjena uštede goriva
G (crveno) = najniža ocjena uštede goriva

Ocjena D ne koristi se za putničke automobile.

potrošnja goriva gume
Što predstavljaju navedene ocjene

Razlika između ocjene A i G može predstavljati smanjenje u potrošnji goriva do 7,5%. Da bismo vam to jasnije predočili, izračunali smo da odabirom guma s ocjenom A umjesto guma s ocjenom G možete uštedjeti više od 6 litara goriva na svakih 1000 kilometara. 

 

Što još utječe na potrošnju goriva?

Za optimalnu uštedu goriva gume moraju biti pravilno napuhane. Manji tlak u gumama povećava otpor kotrljanja i utječe na učinkovitost prianjanja na mokrim cestama.Pritisak u gumama trebalo bi redovito provjeravati s ciljem poboljšanja karakteristika prianjanja na mokroj podlozi i učinkovitosti potrošnje goriva.

Težina vozila i vaš osobni stil vožnje također su značajan čimbenik. Energetski učinkovita vožnja ili „eko vožnja“ može značajno smanjiti potrošnju goriva, znaći ekološka vožnja može značajno smanjiti potrošnju goriva, a čuvate i okoliš.

 

PRIANJANJE NA MOKROM

Što je prianjanje na mokrom?
“Prianjanje na mokrom” sposobnost je gume da se drži uz cestu u mokrim uvjetima. EU ocjena fokusira se na jedan aspekt prianjanja na mokrom, a to je učinkovitost gume u kočenju na mokrom.

držanje na mokrom gume
Kako se ocjenjuje prianjanje na mokrom?

Prianjanje na mokrom ocjenjuje se od A do F:
A = najviša ocjena
F = najniža ocjena

Ocjene D i G ne koriste se za putničke automobile.

kočenje na mokrom gume
Što predstavljaju navedene ocjene

Pri naglom kočenju nekoliko metara može biti presudno. Za putničko vozilo pri potpunom kočenju pri brzini 80 kmh, komplet guma s ocjenom A zaustavit će se na putu kočenja kraćem do 18 metara od guma s ocjenom F.

Napomena: U vožnji uvijek poštujte preporučenu udaljenost zaustavljanja.

 

 

BUKA

buka gume

EU ocjene mjere emisiju vanjske buke guma u decibelima.

 

Klasa buke

Budući da mnogo ljudi nije upoznato s vrijednostima decibela, prikazana je i klasa buke. Time se gume kategoriziraju u odnosu na najavljena europska ograničenja za buku guma.

• 1 crni val: tihe gume (3 dB ili više ispod budućeg europskog ograničenja)

• 2 crna vala: umjereno tihe (između najavljenih europskih ograničenja i 3 dB ispod ograničenja)

• 3 crna vala: bučne gume (iznad najavljenih europskih ograničenja)

 

buka gume

Što predstavljaju navedene ocjene

Razine buke mjere se na logaritamskoj skali. Prema tome, povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u razini buke. U stvari, razlika od 3 dB udvostručuje količinu vanjske buke koju stvara guma.

Cjelovitu uredbu (EZ) br. 1222/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA pogledajte ovdje:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1222&from=HR