Impressum

Osnovni podaci o firmi

• Naziv tvrtke: Alu felge društvo s ogranićenom odgovornošću za trgovinu i usluge

• Skraćeni naziv tvrtke: Alu felge d.o.o.

• Sjedište tvrtke: Novo Selo Rok , Maršala Tita 73 , trgovina: Čakovec, O.Keršovanija 1
• OIB društva: 87287570945

• Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački Sud u Varaždinu

• Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: Tt-17/1941-2 MBS: 070150469

• Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
• Poslovna banka i iban računa: Zagrebačka banka , HR7723600001102609430